interatletika.pl
0
Gwarancja producenta (dystrybutora)

Gwarancja producenta (dystrybutora)

Dystrybutor gwarantuje sprawne działanie urządzenie w ciągu 12 miesięcy od dnia sprzedaży.

Czas gwarancji na pojedyncze elementy jest określany zgodnie z ich indywidualną dokumentacją (paszporty, etykiety i inne).


Producent (Przedstawiciel) nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej w przypadkach:

  • niedotrzymania zasad i rekomendacji tego dokumentu;
  • nieprawidłowego przechowywania;
  • zmiany konstrukcyjnej urządzenia lub wykorzystania niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  • rozkręcenia urządzenia;
  • wykorzystania urządzenia w celach medycznych, komercyjnych, w salach sportowych, klubach i siłowniach;
  • w innych przypadkach nieprzestrzegania wymogów tego dokumentu;

W PRZYPADKU AWARII URZĄDZENIA NIE NALEŻY NAPRAWIAĆ SAMODZIELNIE.

PROSIMY ZWRÓCIĆ SIĘ BEZPOŚREDNIO DO SPRZEDAWCY Z WNIOSKIEM, PRZEDSTAWIAJĄCYM OPIS I PRZYCZYNY USTERKI, OPIS SYTUACJI GDY TA USTERKA WYSTĄPIŁA, JAK URZĄDZENIE BYŁO WYKORZYSTYWANE, A TAKŻE INFORMACJE O DACIE, MIEJSCU ZAKUPU URZĄDZENIA, DANYCH KUPUJĄCEGO ORAZ NUMERU TELEFONU.

DO WNIOSKU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ PARAGON/ POTWIERDZENIE ZAKUPU ORAZ PASZPORT URZĄDZENIA.


NA ADRES

ul. Staniewicka 14/211, 03-310 Warszawa

telefon +48 22/299 60 97